tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

O bibliotece

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego – pełni funkcję biblioteki uczelnianej i centrum informacji naukowej oferując użytkownikom pełny dostęp do zbiorów, zasobów elektronicznych, stanowisk komputerowych, w tym stanowisk przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezprzewodowy internet.

 

Obiekt zlokalizowany jest w centrum kampusu, oddalony kilkadziesiąt metrów od budynków dydaktycznych. W dwupiętrowym budynku znajduje się wypożyczalnia, centrum informacji naukowej, czytelnia z wolnym dostępem do wydzielonego księgozbioru i prenumerowanych czasopism, czytelnie indywidualne, magazyn książek, dwie sale seminaryjne, a także Archiwum, które wieczyście gromadzi i przechowuje dokumentację powstającą w toku działalności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych oraz Poligrafia. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość swobodnego przemieszczania się wewnątrz budynku i korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez BiCIN.

 

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom 38 stanowisk komputerowych, w tym 8 stanowisk przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wyposażonych w specjalne klawiatury, myszy, monitory brajlowskie, kamerki, drukarkę brajlowską, powiększalnik elektroniczny oraz programy powiekszająco-udźwiękowiające. Do dyspozycji czytelników udostępniono również dwa skanery.

 

W salach seminaryjnych organizowane są wykłady, konferencje, szkolenia, a nowoczesny sprzęt, w który zostały wyposażone, umożliwia przeprowadzania tych wydarzeń również on-line.

 

Zbiory biblioteczne to blisko 58 000 książek, ponad 2 000 zbiorów specjalnych, prenumerowane czasopisma bieżące i archiwalne. Biblioteka zapewnia również dostęp do:

zasobów elektronicznych takich jak wirtualne wypożyczalnie książek (Ibuk Libra i Ebookpoint) – ponad 7 000 tytułów, Academica (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych),

baz danych w ramach licencji oferowanych przez Wirtualną Bibliotekę Nauki (m.in. Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, Nature, Science),

e-źródła – przewodnik po źródłach dostępnych w otwartych zasobach internetu (biblioteki cyfrowe, czasopisma naukowe).

 

Podstawowym zadaniem Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej jest zapewnienie dostępu do źródeł informacji dla studentów i pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych umożliwiających realizację programu kształcenia. Z jej zasobów mogą korzystać również osoby z zewnątrz na zasadach zawartych w regulaminie Biblioteki.

 

W Bibliotece stawiamy na nowoczesność - jest ona w pełni skomputeryzowana. Całość zbiorów jest opracowana elektronicznie (pracujemy w oparciu o system biblioteczny SOWA SQL Premium), a czytelnicy mogą korzystać z bogatych e-zbiorów, w tym z baz abstraktowych, czasopism pełnotekstowych czy zasobów bibliotek cyfrowych.